Keresés a Bibliában

9Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, (Kol,1 4-8. Eféz. 1,8. 9. 15. 16. 1 Thess. 2,13. Róm. 15,13. 14. Fil. 1,9. 1 Kor. 2,11. Kol. 2,8. 18.23. 1 Kor. 2,5. 13. 3,19.) 10Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; (Kol,1 6. Kol 2,2. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.) 11Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; (1Kor 16,13.14; Eféz 1,19; Fil 3,21; Róm 5,3.2Kor;1,6;6,4) 5Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. (1Kor 5,3;14,40; Csel 16,5.1Pét;5,9) 6Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, (Kol 1,5-7; Fil 4,9; Gal 1,12; Eféz 4,20; Fil 2,11) 7Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Eféz 2,21.22.1Kor;3,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG