Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. (Kol,1 23-25. Eféz. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.) 22Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: (Eféz 1,4;5,27; Róm 3,25; Zsid 2,14;9,22.1Kor;15,40.44; Róm 8,1.3.1Ján;4,2; Fil 3,21) 13Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; (Kol 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG