Keresés a Bibliában

3Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen! (Jer 26,13.2Krón;7,12;19,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG