Keresés a Bibliában

44 1Az a szó, a mely lőn Jeremiáshoz, minden Júdabeliek felől, a kik laknak vala Égyiptom földében, a kik laknak vala Migdolban, Táfnesben, Nófban és Pátrosz földében, mondván: (4Móz 19,38; Ámós 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG