Keresés a Bibliában

14És mondának néki: Nem tudod-é, hogy Baálisz, az Ammoniták királya elküldötte Ismáelt, Natániának fiát, hogy téged megöljön? De nem hive azoknak Gedáliás, Ahikámnak fia. (Jer,40 11. Jer 41,2. 10.)

KNB SZIT STL BD RUF KG