Keresés a Bibliában

21Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellenségeiknek kezébe, és az ő lelköket keresők kezébe, és a babiloni király seregének kezébe, a mely eltávozik tőletek. (Jer 39,6;Jer 37,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG