Keresés a Bibliában

11Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. (Jer 24,5.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG