Keresés a Bibliában

7Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; (Zsolt 125,1; Ésa 40,31) 8Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. (Zsolt 1,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG