Keresés a Bibliában

20Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, a kik északról jőnek! Hol van a nyáj, a mely néked adatott, a te dicsőségednek juhnyája? (2Móz 21,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG