Keresés a Bibliában

2És gonoszt cselekedék az Úr szemei előtt, mint Jojákim cselekedett vala. (2Kir 23,36.37) 4És az ő uralkodásának kilenczedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónapnak tizedikén eljöve Nabukodonozor, a babiloni király, ő maga és egész serege Jeruzsálemre, és tábort járának ellene, és mindenfelől sánczot vetének fel ellene. (2Kir 24,1-10) 25 1Az a beszéd, a mely lőn Jeremiáshoz az egész Júda népe felől, Joákim negyedik esztendejében; a ki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának, az első esztendejében Nabukodonozornak a babiloni királynak; (2Kir 23,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG