Keresés a Bibliában

13És felégeté az Úr házát és a király házát, és Jeruzsálemnek minden házait és minden nagy házat felégete tűzzel. (1Kir 9,2.6-8) 14És Jeruzsálem egész kőfalát köröskörül lerontá a Káldeusok mindenféle serege, a kik a vitézek fejével valának. (5Móz 28,37)

KNB SZIT STL BD RUF KG