Keresés a Bibliában

10És leöleté a babiloni király a Sedékiás fiait szemei láttára, és Júda minden fejedelmét is leöleté Riblában. (Jer 7,4.18) 11Sedékiás királynak pedig szemeit tolatá ki, és lánczra vereté és viteté őt a babiloni király Babilonba, és tömlöczbe veté őt halála napjáig. (2Kir 25,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG