Keresés a Bibliában

11Jeremiás felől pedig parancsot ada Nabukodonozor, a babiloni király Nabuzáradánnak, a poroszlók fejének, mondván: (Jer 15,11) 12Vedd őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okozz néki, hanem azt cselekedd vele, a mit ő akar. (Jer 40,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG