Keresés a Bibliában

5A Faraó serege pedig kijött Égyiptomból, és a Káldeusok, a kik megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt ő felőlök, és elhagyták Jeruzsálemet. (Jer 24,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG