Keresés a Bibliában

7És visszahozom Júdát és Izráelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. 8És megtisztítom őket minden bűneiktől, a melyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, a melyekkel vétkeztek ellenem, és a melyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. (Ésa 4,3;Jer 31,34; Ezék 37,21-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG