Keresés a Bibliában

39És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánok. (Ezék 11,19;18,30.31)

KNB SZIT STL BD RUF KG