Keresés a Bibliában

7Mert kérve kértem a ti atyáitokat, a mikor felhoztam őket Égyiptom földéről, mind e napig, szünetlenül kérvén és mondván: Halljátok meg az én szómat! (Jer 7,13.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG