Keresés a Bibliában

9És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él, (Jel,4 3. 1 Pét. 1,18. 19. 1 Kor. 6,20.)

KNB SZIT STL BD RUF KG