Keresés a Bibliában

17És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. (Jel 21,6; Ésa 55,1; Ján 4,10.14;7,37)

KNB SZIT STL BD RUF KG