Keresés a Bibliában

10És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. (Jel 22,8.9;Jel 1,9;6,9;20,4.1Ján;5,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG