Keresés a Bibliában

14Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. (Jel 20,8;Jel 17,14;19,17-21.1Thess;5,22.2Pét;3,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG