Keresés a Bibliában

7És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket. (Jel 13,1;Jel 13,7; Dán 7,21) 8A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. (Jel 11,7;13,1.4;Jel 3,5;13,8;20,12;21,27.2Móz;32,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG