Keresés a Bibliában

15És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. (Jel 14,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG