Keresés a Bibliában

13Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. (Jak 2,15.23; Róm 12,17; Mát 5,44;6,14.15; Gal 3,14) 14Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. (Zsolt 34,13.14.15; Péld 21,23; Jak 1,13.19;4,11) 15Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. (Róm 5,12;6,23;7,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG