Keresés a Bibliában

6Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borula arczczal az Úrnak ládája előtt mind estvéig, ő és Izráel vénei, és port hintének a fejökre. (1Móz 37,34.4Móz;14,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12És a mint ráveték szemöket távolról, nem ismerék meg őt, és fenhangon zokognak vala; azután pedig megszaggatá kiki a maga köntösét, és port hintének fejökre ég felé. (Jób 6,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG