Keresés a Bibliában

14Én pedig ímé megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból! (Józs 24,29.30.1Kir;2,2;Józs 21,45)

KNB SZIT STL BD RUF KG