Keresés a Bibliában

67Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? (Zak 9,9) 68Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. (Ésa 6,9.10; Mát 13,14.15) 69És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. (Mát 16,16; Márk 8,29; Luk 9,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG