Keresés a Bibliában

14Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra. (Ján 4,19;7,40; Luk 7,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét. (Ján 6,14.5Móz;18,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG