Keresés a Bibliában

43Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. (Ján 5,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van. (5Móz 10,16;30,6; Kol 2,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG