Keresés a Bibliában

25Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; (Ján 13,10) 26És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

KNB SZIT STL BD RUF KG