Keresés a Bibliában

44Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek? (Ján 12,43; Róm 2,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG