Keresés a Bibliában

19Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. (Ján 6,14; Luk 7,16;24,19) 40Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta. (Ján 6,14; Luk 7,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét. (Ján 6,14.5Móz;18,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG