Keresés a Bibliában

20Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, a kit szeret vala Jézus, a ki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, a ki elárul téged? (Ján 13,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG