Keresés a Bibliában

3 1És mondá az Úr nékem: Menj el újra, szeress egy asszonyt, a kit szeret az ő társa és mégis házasságtörő; a mint az Úr is szereti Izráel fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlőskalácsokat. (Jer 3,20;Jer 3,1) 2És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstön és egy hómer árpán és egy letek árpán. (Zsid 13,15) 3És mondám néki: Sok ideig ülsz nálam; nem paráználkodol és nem leszel férfié; én is így leszek te irántad. (1Móz 18,17-19; Ésa 48,5; Hós 12,10) 4Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül. (Hós 11,8.9) 5Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. (Hós 5,15;Jer 30,9; Ezék 34,23.24.30)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet