Keresés a Bibliában

4És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát. (2Kir 9,1-7;10,1-31) 5És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében. (Hós 5,13;7,11;8,7.9.10.2Kir;15,19.20) 6Ismét teherbe esék, és leányt szűle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok. (Hós 5,10.13;8,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG