Keresés a Bibliában

14De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? (Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Kol 2,6.7.1Kor;3,10.12.14;12,10; Mát 21,42) 15Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, (Gal 4,15.16.1Pét;2,5.1Kor;3,16) 16Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. (Róm 3,20-28) 5 1Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. (Ján 3,19-21)

KNB SZIT STL BD RUF KG