Keresés a Bibliában

2Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Ján 13,34) 9A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. (2Thess 3,13) 16Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat? (Mát 12,36.37; Kol 3,16.17.2Tim;2,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG