Keresés a Bibliában

4 1Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! (Fil 1,8.2.12.3.1Thess;2,19.20) 13Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: (Róm 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG