Keresés a Bibliában

2Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; (Fil 1,28; Eféz 5,15.16.2Kor;5,11.1Tim;3,7) 15Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: (Fil,3 13. Fil 1,6. Eféz. 4,12-14. 1,17. Kol. 1,9. Ján. 6,45. Gal. 5,25.) 16Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. (Fil 1,27; Róm 12,16; Gal 6,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG