Keresés a Bibliában

1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12) 8Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. (Róm 1,9; Gal 2,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG