Keresés a Bibliában

11Moáb fölött is ítéletet tartok: hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezék 28,10) 12Így szól az Úr Isten: Mivelhogy Edom kegyetlen bosszúállást cselekedett Júda házán, és vétkezve vétkezett, hogy bosszút állott rajta: (Ezék,25 8. Ezék 35,5. Ámós 1,11. Zsolt. 137,7.) 13Azért, így szól az Úr Isten, kinyújtom az én kezemet Edomra, és kivágok belőle embert és barmot, és teszem őt pusztasággá Temántól fogva, és Dedánig fegyver miatt hulljanak el. (Jer 25,12) 14És bosszúmat állom Edomon népemnek, Izráelnek keze által és cselekszenek Edommal az én búsulásom és haragom szerint, s megismerik bosszúállásomat, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék 12,13;29,3.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG