Keresés a Bibliában

22Ennekokáért Oholibá, így szól az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretőidet ellened, kiktől pedig eltávozott lelked, s reád hozom őket mindenfelől. (Jer 31,4-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG