Keresés a Bibliában

12Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának. (Csel 21,26.27) 13Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem a nép magasztalá őket; (Csel 2,47;4,33) 14Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. (Csel 11,24) 15Úgyannyira, hogy az utczákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök, (Csel 19,12) 16És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának.

KNB SZIT STL BD RUF KG