Keresés a Bibliában

29Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, (Csel 10,44) 30A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. (Csel 14,3; Márk 16,20; Zsid 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint. (Csel 3,6-9;5,3-5;Csel 8,15-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG