Keresés a Bibliában

2A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek vala mi velünk: mert tüzet gerjesztvén, befogadának mindnyájónkat a rajtunk való záporért és a hidegért. (1Pét 3,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG