Keresés a Bibliában

41De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván, mozdíthatatlanul marad vala, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt. (Jak 1,2-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG