Keresés a Bibliában

6Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, (Gal 4,13) 7Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek. (1Kor 4,11-13;15,32;16,9.2Kor;1,8-9;Csel 21,27.2Kor;11,26) 8Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba. (5Móz 32,21) 9És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk! (Csel 14,15;26,20.1Thess;1,9.10;Csel 16,31;19,4) 10Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangyéliomot. (Ésa 65,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG