Keresés a Bibliában

48A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre választattak vala, hivének. (Róm 8,29-30; Eféz 1,4-6.11.1Pét;1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG