Keresés a Bibliában

26Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány. (Gal 1,18) 27Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében. (Zsolt 16,10; Csel 2,27.31) 28És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben: (1Kir 2,10; Csel 2,29) 29És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni. 30Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Czézáreába, és elküldék őt Tárzusba. (Gal 1,21) 20Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. (Mát 3,8; Luk 3,8;Csel 20,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG