Keresés a Bibliában

5És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. (Csel 6,5;21,8) 26Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. (Csel 25,11) 8Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk. (Csel 6,5;8,5.6.12.26-40)

KNB SZIT STL BD RUF KG